DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BHP

Obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
   • Obligatoryjne szkolenia BHP (dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjnych, inżynieryjnych       oraz dla osób na stanowiskach kierowniczych)
   • Certyfikowane kursy pierwszej pomocy na różnych poziomach zaawansowania (szkolenia, warsztaty, pokazy)
   • Szkolenia PPOŻ
   • Dodatkowe szkolenia oraz instruktaże BHP
   • Przygotowywanie dokumentacji i raportów
   • Szkolenia operatorów wózków widłowych (z bezpieczną wymianą butli)
   • Szkolenia operatorów suwnicowych i hakowych (podsuwnicowych)
   • Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP
   • Reżyserowanie/nagrywanie filmów instruktażowych (bezpieczeństwo pracy, jakość pracy)            pod konkretne wymagania klientów

 

PRZYGOTOWANIE FIRM DO CERTYFIKACJI ISO
Kompleksowa obsługa firm w zakresie przeprowadzenia wszystkich niezbędnych działań mających na celu przygotowanie do uzyskania certyfikacji ISO:
   • weryfikacja/przygotowanie procedur, instrukcji, ksiąg, formularzy i innej dokumentacji

   • wykonanie analiz wszystkich procesów
   • złożenie zapytań ofertowych i pomoc w wyborze najlepszej jednostki certyfikującej 

 

BADANIA ŚRODOWISKA PRACY
Badania środowiska pracy wykonywane we współpracy z firmą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, w zakresie:
   • Hałas słyszalny;
   • Drgania mechaniczne;
   • Pobieranie próbek powietrza;
   • Stężenie pyłu całkowitego;
   • Stężenie pyłu respirabilnego;
   • Stężenie wolnej krystalicznej krzemionki;
   • Stężenie manganu i jego związków;
   • Stężenie tlenków żelaza;
   • Stężenie tlenku węgla;
   • Stężenie tlenku azotu;
   • Stężenie ditlenku azotu;
   • Stężenie chlorowodoru;
   • Stężenie kwasu siarkowego;
   • Stężenie tritlenku glinu.
   • Mikroklimat (umiarkowany, zimny i gorący);
   • Oświetlenie;
   • Wydatek energetyczny

 

W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt - będzie nam bardzo miło porozmawiać z Państwem telefonicznie lub spotkać się bezpośrednio, odpowiedzieć na wszystkie pytania i omówić dodatkowe szczegóły. Zapraszamy do współpracy.


Proimp Consulting